Coach eller psykolog?

En mentalt krevende hverdag

Dagens samfunn pregepsykologs av tøff konkurranse og høye krav. Stadig flere oppsøker psykologiske støttetjenester, både for psykiske problemer og for mental trening. Når behovet for et psykisk eller mentalt helsetilbud oppstår, kan det være utfordrende å skille mellom en psykolog og en coach, og å vite hva man bør benytte i gitte situasjoner. Denne artikkelen hjelper deg med akkurat det.

Coach

En coach, eller mental trener, er en profesjonell aktør som bistår sin klient eller kunde i å oppnå et bestemt mål. Dette målet kan være personlig egenutvikling, eller det kan være mer eksternt rettet, og dreie seg om bedriftsøkonomiske mål, konkurranseresultater eller lignende. Coachen vil i mange tilfeller kunne besitte personlige egenskaper som vedkommende drar med seg inn i kundeforholdet, og som blir videreformidlet til klienten som eksempler. Dette kan være idrettsutøvere som deler sine metoder for å komme i toppform eller nå et bestemt mål for sesongen, eller det kan være en toppleders erfaringer med tøffe tidsprioriteringer og arbeidsvaner, som ledd i å oppnå spesifikke målsetninger for organisasjonen.

Psykolog

En psykolog er utdannet helsepersonell innen psykisk helse, og er således knyttet sterkere opp mot en faglig tradisjon enn det en coach er. Kliniske psykologer, som har fulgt en profesjonsutdannelse, har med offentlig autorisasjon godkjennelse til å operere som helsepersonell innenfor psykiske og mentale behandlingstilbud. Følger du et behandlingsopplegg fra det offentlige, eller du ønsker å søke refusjon for dine utgifter, vil det kunne råde sterke incentiver for å velge en psykolog framfor en coach.

Ikke gjensidig utelukkende

Oppsummert sett, baserer en psykolog seg på å helbrede eller forbedre en diagnose, mens coaching vil forsøke å videreutvikle og forbedre. Forskjellene til tross – det finnes tilfeller der det kan være aktuelt å tenke utradisjonelt i valget mellom coach og psykolog. Dette kan for eksempel være innen områder i livet som kan synes utfordrende, og som har sterk sammenheng med psyken, uten å falle innenfor en diagnose. Dette kan gjelde for eksempel betalingsproblemer/økonomiske vaner, helse- og livsstilsutfordringer eller humørsvingninger.