NFNLP er forkoNFNLPrtelsen for National Federation of NeuroLinguistic Programming, eller på norsk, den nasjonale føderasjonen for nevrolingvistisk programmering. Selskapet har sitt utgangspunkt i USA, men NFNLP har også flere medlemmer som praktiserer nevrolingvistisk programmering i Norge, og i resten av verden. Nevroligvistisk programmering (NLP) som konsept oppstod i California på 1970-tallet. Grunnleggende er NLP en tilnærming til psykoterapi. Grunnleggerne Richard Bandler og John Grinder påstod at det fantes en forbindelse mellom nevrologiske prosesser, språkbruk og forskjellige mønster av oppførsel som ble lært på grunnlag av opplevelser i livet.

NLP som konsept

Bandler og Grinder antok at man kunne snu prosessen, og påvirke adferdsmønstre gjennom en språklig omprogrammering. Slik skulle pasienten kunne utstyres med de nødvendige forutsetningene for å oppnå spesifikke målsetninger i sitt liv.

Grinder og Bandler hevdet videre at det var mulig å kopiere eksepsjonelle folks oppførsel som en modell, som så kunne imiteres eller internaliseres av hvem det skulle være. De mente også at metoden egnet seg for å behandle psykiske lidelser, som fobier, avhengigheter, depresjon og psykosomatiske lidelser som allergi og lærevansker. Gjerne skulle en time være nok for at man skulle kunne se resultater.

NFNLP er en omstridt organisasjon med en omstridt praksis

Et problem som NFNLP har hatt, er at NLP ikke anerkjennes av det vitenskapelige samfunnet, og at de påståtte resultatene gjerne ikke oppnås. Det har også vært vanskelig for andre forskere å reprodusere de resultatene som Grinder og Bandler hevdet at de oppnådde. På 1980-tallet ble det publisert flere studier som underbygger at NLP ikke gir de ønskede resultatene, men i dag er mye av denne interessen dødd ut.

NLP har også utviklet seg videre som en filosofisk og psykologisk tilnærming til menneskelige lidelser og til hvordan man kan se på psykiske lidelser, eller tilstander. NFNLP har vært med på denne utviklingen, og er derfor også en mangfoldig organisasjon med en menge forskjellige tilnærminger.