Norge visjon og lover på gambling

Motstand mot spilleavhengighet i historisk perspektiv

Ikke mange vet at detgambling i Norge har vært kjempet mot avhengighet av gambling og pengespill i langt over hundre år. Allerede da kortspill så å si var den eneste måten å bedrive pengespill på, for rundt 100-150 år siden, var det et ønske fra myndighetene om å begrense gambling. Dette ønsket kom ikke uten grunn. Det fantes for over hundre år siden mange eksempler på folk som mistet alt de eide på grunn av gambling med kortspill. Myndighetene valgte da den tilsynelatende drastiske løsningen å forby spill totalt.

En overraskende sannhet

Noe som nok er ukjent for de aller fleste er at dette forbudet fortsatt gjelder den dag i dag. Det betyr at alle former for gambling som er tillatt i dag, er unntak fra det gamle lovforbudet. Holdningen til gambling har altså vært ekstremt restriktiv i Norge i lang tid. Påskuddet for det brede utvalget av gambling-muligheter som faktisk finnes i dag, er et ønske om å skaffe penger til gode formål. Dette påskuddet ble for alvor tatt i bruk på 1980-tallet, og som resultat har spill i dag blitt til en av de viktigste kildene til inntekter for idrett og frivillig virksomhet i Norge.

Moderne politikk rundt gambling

De siste ti årene har det blitt satt i verk voldsomme tiltak for å bekjempe spilleavhengighet i Norge. Myndighetene har tatt for gitt at økt vekst i gambling og økt vekst i folk som har søkt hjelp for spilleavhengighet har en sammenheng, og har derfor gjort sitt ytterste for å hindre pengespill. I vår tid er det ikke uvanlig å totalforby det man mener er farlig. Da alkohol ble totalforbudt i USA mellom 1. og 2. verdenskrig skapte dette en oppblomstring i organisert kriminalitet uten sidestykke i historien. I Norge ble alle spilleautomater fjernet i 2007, noe som utvilsomt blant annet førte til et voldsomt oppsving for utenlandske nettspill.