NLP er en forkortelse for Neurolingvistisk Programmering. Konseptet er en tilnærming til psykoterapi som ble utviklet av Richard Bandler og John Grinder i California på 1970-tallet. I hovedsak baserte de to sin tese om NLP på det tidligere arbeidet til Virginia Satir, Milton Erickson og Fritz Perls. Andre kjente navn som også forekommer i bøkene til de to er Gregory Bateson, Alfred Korzybski og lingvisten Noam Chomsky. Flere terapeutiske ideer er også hentet fra arbeidet til Carlos Castenada.

Begynnelsen på NLP

Fra arbeidene til de ovennevnte terapeutene og forskerne satte Grinder og Bandler sammen sitt eget system for hvordan man forstår sammenhengene mellom språk, psyke og handling, og for hvordan man forandrer personers handlemåte gjennom terapi. Teoriene rundt NLP og konseptet i seg selv møtte en del motbør etter at de to gav ut sine første bøker. Neurolingvistisk Programmering er ofte blitt kritisert for at det ikke er blitt dokumentert noen god sammenheng mellom den terapeutiske tilnærmingen og det ønskede resultatet, når metoden blir anvendt på hjelpetrengende.

«NLP Handler om å finne ut hva som virker»

I en uttalelse gitt ved et seminar i 1997 svarer Bandler på en del av denne kritikken når han sier at:

«NLP handler oNLPm å finne ut hvilken tilnærming som virker, for så å formalisere dette. For å formalisere mønster bruker vi alt av verktøy, fra lingvistikk til holografi… Modellene som utgjør NLP er alle formelle modeller, som baserer seg på matematiske, logiske prinsipper, slik som predikats-kalkulus, og de matematiske beregningene som utgjør grunnlaget i holografi.»

Grinder på sin side, påstod at de med Neurolingvistisk Programmering revolusjonerte måten man gjennomfører psykologi på, og at deres tilnærming er noe nytt og revolusjonerende. Metoden har likevel ikke hatt det store gjennomslaget i etablerte kretser, men de har i dag støttespillere og utøvere verden over. NLP lover i seg selv at om et menneske kan gjennomføre noe, så kan alle lære seg hvordan det gjøres, om de bruker den riktige metoden.