Viktig å vite før coaching begynner

Coaching av spilleavhengige er en oppgave som ikke kan utføres av hvem som helst. Denne type coaching krever både kjennskap til grunnleggende psykologi og kunnskap om hva spill egentlig er, og hvorfor noen mennesker kan føle en så sterk tiltrekning til spill at de mister kontrollen. Ved coaching av spilleavhengige er det viktig å være bevisst på hvor dyptgripende problemet kan være for noen. Pengespill kan for enkelte gå fra å være en vanlig, hverdagslig og hyggelig aktivitet, til å bli et spørsmål om liv og død, uhyggelig raskt.

Kan spilleavhengighet sammenlignes med andre typer avhengighet?

Svaret på dette kan være både ja og nei. Alle typer avhengighet begynner med en eller flere positive opplevelser som er avgjørende for å få spilleren, eller i mange tilfeller «offeretCoaching«, til å begjære en repetisjon av aktiviteten. Rusavhengighet er ofte knyttet mot et kriminelt element dersom avhengigheten er til et ulovlig rusmiddel, mens spilleavhengighet er knyttet til en aktivitet, spilling eller gambling, som er mer akseptert og bedrives av et stort flertall av befolkningen- Mellom 95 og 99 % av voksne kan spille pengespill og andre former for spill i større eller mindre grad uten å noensinne oppleve avhengighet. Alkohol-avhengighet, kanskje den vanligste formen for avhengighet, holdes som regel innenfor lovlige rammer, men blir ofte sett ned på av de som aldri har opplevd dette som noe problem. Synet på spilleavhengighet blant folk som ikke spiller eller spiller i moderate, kontrollerte former, har en tendens til å være at dette ikke er noe reelt problem. Den som har spilt seg fra gård og grunn og ødelagt familieforhold er imidlertid ikke i tvil om hvor problematisk det kan være.

Coaching eller politikk

Forebygging av spilleavhengighet kan generelt tilnærmes på to måter; Med spillpolitikk, eller behandling / coaching av den enkelte spilleavhengige. Det finnes akademier, tverrfaglige læresentre, og mer medisinsk relaterte enheter som tar for seg coaching og behandling. Spilleavhengighet er en sykdom, og naturligvis er det da viktig å få riktig og god behandling så raskt som mulig, med målsetting om å bli frisk.